Pomiary natężenia oświetlenia

Zakres pomiarów wykonywanych przez naszą firmę

-   Pomiary natężenia oświetlenia na stanowisku pracy
-   Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego
-   Pomiary natężenia oświetlenia ulicznego

Co jaki czas należy wykonywać pomiary natężenia oświetlenia na stanowisku pracy?

Natężenie oświetlenia na stanowisku zaleca się aby mierzyć okresowo co 5 lat. Po remoncie bądź wymianie oświetlenia, zmianie organizacji stanowisk pracy jest ono obowiązkowe.

Co jaki czas należy wykonywać pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego?

Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego należy mierzyć co 1 rok, ponieważ zalicza się je do urządzeń przeciwpożarowych.

Kto musi zadbać o wykonywanie pomiarów natężenia oświetlenia?

Obowiązek ten ciąży na każdym pracodawcy. Zgodnie z § 26 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kto kontroluje wykonywanie pomiarów natężenia oświetlenia?

O aktualne protokoły z pomiarów instalacji elektrycznej może zapytać Państwowa Inspekcja Pracy lub SANEPID. A więc nie warto ryzykować nałożenia wysokich kar bo po ich zapłaceniu i tak będziemy musieli dokonać powyższych przeglądów – w żaden sposób się to nie opłaca

Kto może wykonywać pomiary natężenia oświetlenia?

Uprawnionymi do wykonywania pomiarów natężenia oświetlenia są osoby posiadające uprawnienia (świadectwo kwalifikacyjne) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (D) i eksploatacji (E) w zakresie pomiarów ochronnych i aparatury kontrolno – pomiarowej. Pamiętać należy o tym, iż oprócz uprawnień bardzo ważne jest doświadczenie zawodowe.

Protokół z wykonania pomiarów natężenia oświetlenia

Po zakończonych pomiarach przekazujemy niezbędne protokoły potrzebne do okazania podczas kontroli. Są one potwierdzeniem na to, iż natężenie mieści się w odpowiednich normach zgodnie z przepisami. Do wykonania pomiarów używamy sprawdzonych programów komputerowych, dzięki czemu dokumenty są przejrzyste i czytelne

Sprzęt z jakiego korzystamy

Luxomierz LXP-1 renomowanej firmy Sonel posiadający aktualne świadectwo kalibracji. Gwarancją tego, iż pomiary będą wykonane rzetelnie a wyniki prawidłoweMienik natężenia oświetlenia na stanowisku pracy
 • Warto sprawdzić!!!

  Prowadzimy również szkolenia BHP, PPOŻ oraz z PIERWSZEJ POMOCY.
  Szkolenia odbywają się online oraz tradycyjnie na miejscu u klienta.
  Sporządzamy
  Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego.

  Zapraszamy na stronę

  www.bhp-sulkowski.pl