Pomiary instalacji odgromowych

Zakres pomiarów instalacji odgromowych wykonywanych przez naszą firmę

- Pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej
– Pomiary ciągłości obwodów odgromowych

Co jaki czas należy wykonywać pomiary instalacji odgromowych?

Ustawa z dnia 07.07.1994 r.”Prawo budowlane” a konkretnie art.62 pkt.1 nakłada obowiązek na właścicieli budynków lub zarządców (wyjątek stanowią jedynie budynki mieszkalne jednorodzinne) przeprowadzania raz na 5 lat kontroli. Kontrolą tą powinno być objęte badanie instalacji odgromowej w zakresie poziomu rezystancji uziomu i pomiarów ciągłości przewodów

W jakich budynkach istnieje obowiązek przeprowadzania takich pomiarów?

Obowiązek wykonywania kontroli instalacji odgromowych dotyczy właścicieli i zarządców wszystkich obiektów budowlanych (wyjątek stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne). Wykonujemy przeglądy elektryczne w budynkach mieszkalnych, biurowych, magazynowych, przemysłowych, szpitalach, szkołach.

Kto kontroluje wykonywanie pomiarów instalacji odgromowych?

O aktualne protokoły z pomiarów instalacji elektrycznej może zapytać Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna, SANEPID czy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. A więc nie warto ryzykować nałożenia wysokich kar bo po ich zapłaceniu i tak będziemy musieli dokonać powyższych przeglądów – w żaden sposób się to nie opłaca

Kto może wykonywać pomiary elektryczne?

Uprawnionymi do pomiarów elektrycznych są osoby posiadające uprawnienia (świadectwo kwalifikacyjne) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (D) i eksploatacji (E) w zakresie pomiarów ochronnych i aparatury kontrolno – pomiarowej. Pamiętać należy o tym, iż oprócz uprawnień bardzo ważne jest doświadczenie zawodowe.

Protokół z wykonania pomiarów elektrycznych

Po zakończonych pomiarach przekazujemy niezbędne protokoły potrzebne do okazania podczas kontroli. Są one potwierdzeniem na to, iż instalacja odgromowa nadaje się do użytkowania i spełnia określone normy. Do wykonania pomiarów używamy sprawdzonych programów komputerowych, dzięki czemu dokumenty są przejrzyste i czytelne

Sprzęt z jakiego korzystamy

Wielofunkcyjny miernik MPI-520 renomowanej firmy Sonel posiadający aktualne świadectwo kalibracji. Gwarancją tego, iż pomiary będą wykonane rzetelnie, a wyniki prawidłoweWielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych i odgromowych
 • Warto sprawdzić!!!

  Prowadzimy również szkolenia BHP, PPOŻ oraz z PIERWSZEJ POMOCY.
  Szkolenia odbywają się online oraz tradycyjnie na miejscu u klienta.
  Sporządzamy
  Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego.

  Zapraszamy na stronę

  www.bhp-sulkowski.pl